Sökresultat för

och sjukvård och tandvård

Hälso- och sjukvård, tandvård
Från: https://gotland.se/halsasjukvard Region Gotland ansvarar för och erbjuder hälso- och sjukvård samt tandvård. Regionen arbetar för god och jämlik hälsa i befolkningen. Folkhälsoarbetet pågår ...

Tandvård | Helsingborg.se
Från: https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/sjukvard-och-tandvard/tandvard Skriv ut; Om du vill besöka en tandläkare ochtandvård ska du vända dig till folktandvården inom Region Skåne eller till en privat tandläkare.

Sjukvård och tandvård — Trelleborgs kommun
Från: https://www.trelleborg.se/sv/omsorg-hjalp/sjukvard-och-tandvard Varje kommun ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar för.

Sjukvård och tandvård - Upplands Väsby
Från: http://www.upplandsvasby.se/omsorg-och-hjalp/sjukvard-och-tandvard.html Kommunen är ansvarig för sjukvård inom vård- och omsorgsboende för äldre, boende inom socialpsykiatri och bostad med särskild service för personer med ...

Sjukvård och tandvård - Mölndal - molndal.se
Från: https://www.molndal.se/.../omsorg-och-hjalp/sjukvard-och-tandvard.html Om du blir sjuk och behöver hälso- och sjukvård ska du i första hand kontakta din vårdcentral i primärvården.

Sjukvård och tandvård | Helsingborg.se
Från: https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/sjukvard-och-tandvard Skriv ut; Lättläst; Helsingborgs stad ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering i hemmet och olika typer av hjälpmedel som underlättar din vardag.

”Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård ...
Från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer1997/1997-10-14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14).

Sjukvård och tandvård - Söderhamns kommun
Från: http://www.soderhamn.se/omsorgochstod/sjukvardochtandvard.4.2dbf6e4a15... Information, kontaktuppgifter, service och tjänster från Söderhamns kommun.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och ...
Från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-3-4 Lägesrapporten redovisar tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Sjukvård och tandvård - ornskoldsvik.se
Från: http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/sjukvardtandvardhemsjukvard.4... Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården för dig som bor i Örnsköldsvik kommun.

Letar du efter: och sjukvård och tandvård till asylsökandeoch sjukvård och tandvård för asylsökande och andra flyktingaroch sjukvårdens och tandvårdens ansvarSjukvård och tandvård — Trelleborgs kommunSämre tandhälsa om tandvård blir sjukvårdtandvårdSjukvård och tandvård för dig som är asylsökandeStrategisk plan för tandvården i Region Skåneoch sjukvården ochoch sjukvårdens och tandvårdens möjligheter och  

Home About Privacy Policy Terms of Use Help

© 2018 Iemagine Alla rättigheter förbehållna. och sjukvård och tandvård alla resultat är från webbplatsen, inte platsen inte representera de åsikter.